W jakim celu stosuje się kody kreskowe?

W jakim celu stosuje się kody kreskowe?

Kody kreskowe zastosowano po raz pierwszy na przełomie lat 40. i 50. w Stanach Zjednoczonych. Europejski system kodowania EAN został stworzony dopiero pod koniec lat 70. W Polsce EAN jest stosowany od 1990 roku.

Kody kreskowe – jak działają?

Kod kreskowy przedstawia w sposób graficzny ważne informacje o produkcie. Każdy kod kreskowy składa się z jasnych i ciemnych kresek oraz z szeregu cyfr. Kod kreskowy umożliwia bardzo łatwą identyfikację towaru. Przedsiębiorcy, którzy chcą uzyskać kod EAN dla swoich wyrobów powinni się zgłosić do organizacji GS1 Polska z siedzibą w Poznaniu. GS1 Polska jest częścią międzynarodowej organizacji mającej siedzibę w Brukseli.

Na opakowaniach może widnieć kod EAN składający się z trzynastu lub ośmiu cyfr. Ten pierwszy to kod w wersji pełnej. Polsce przyznany został prefiks 590. Wszystkie towary wyprodukowane w Polsce oraz te, których dystrybutorem jest polska firma posiadają kod rozpoczynający się od tych właśnie cyfr.

Gdzie stosowane są kody kreskowe?

Kody kreskowe mają bardzo szerokie zastosowanie. Mają je wszystkie produkty w sklepach, ale nie tylko one. Zawierają te także etykiety logistyczne, recepty, karty podarunkowe, przesyłki kurierskie. Etykiety logistyczne tworzone są na bazie numerów SSCC.

Etykiety logistyczne zawsze zawierają kod kreskowy GS1-128. Z etykiet tych korzystają nie tylko producenci, ale także operatorzy logistyczni oraz sieci handlowe. Dzięki nim proces przyjmowania, magazynowania i wydawania towarów jest o wiele sprawniejszy.