Jak działa pompa do betonu?

Jak działa pompa do betonu, która jest obecnie jednym z najczęściej stosowanych urządzeń na placach budowy? O tym decyduje jej typ i warunki, w jakich jest wykorzystywana. Można ją bowiem używać zarówno przy stawianiu małych budynków prywatnych, jak i na wielkich budowach z wielokondygnacyjnymi budowlami. Niezależnie od rodzaju pomp do betonu, ich zasada działania jest jednak podobna. Opowiemy o nich w poniższym artykule.

Co to jest pompa do betonu?

Pompa do betonu to specjalistyczny sprzęt budowlany, mający za zadanie transportowanie i pompowanie betonu na placach budowy. Zasada jej działania zmieniała się wraz z rozwojem technologii. Obecnie wykorzystywane są w pompach do betonu nowoczesne systemy sterowania i zasuwy typu S. Jako główne rodzaje pomp do betonu, możemy wyróżnić stacjonarne i mobilne.

Różnorodność pomp do betonu pozwala na ich dopasowanie do planowanego zakresu robót budowlanych. Przy wyborze brane są pod uwagę takie czynniki jak wielkość placu budowy, sposób prowadzenia prac betoniarskich, moc oraz wydajność pompy.

Zasada działania pompy do betonu

Jak działa pompa do betonu? Najpierw do tzw. kosza zasypowego dostarczana jest mieszanka betonowa. Następnie układ roboczy zasysa  mieszankę do wnętrza cylindra roboczego. Do kosza podłączone są dwa cylindry. Gdy do jednego zasysana jest mieszanka, z drugiego (napełnionego w poprzednim cyklu) mieszanka wtłaczana jest poprzez zasuwę do rurociągu. Rurociąg jest często długi i dlatego ciśnienie tłoczenia mieszanki betonowej musi być odpowiednio wysokie. Rurociąg musi być wytrzymały, aby sprostać ciśnieniu mieszanki betonowej.

Najważniejsze elementy pompy do betonu

Budowa pompy do betonu związana jest z zasadą jej działania. Najważniejszymi zespołami pomp są:

  • układ przekazujący napęd na pompy hydrauliczne
  • układ pompujący,
  • rurociąg z wysięgnikiem,
  • układ betonomieszarki
  • podwozie.

Układ przekazujący napęd

Pompy hydrauliczne są na ogół napędzane przez przystawki odbioru mocy. Silnik spalinowy napędza skrzynię rozdzielczą, na której zamontowane są pompy hydrauliczne lub bezpośrednio same pompy. Liczba pomp hydraulicznych waha się od 3 do 7.

Układ pompujący

To główny element całej maszyny. Składa się z:

  • siłowników hydraulicznych,
  • skrzynki wodnej,
  • cylindrów i tłoków roboczych,
  • zasuwy,
  • kosza z mieszadłem.

Prawidłowe działanie układu możliwe jest dzięki synchronizacji ruchów tłoków z ruchami zasuwy. Do jednego cylindra roboczego zasysana jest mieszanka betonowa z kosza zasypowego. W tym czasie tłok umieszczony w  drugim cylindrze tłoczy mieszankę do zasuwy-S, a potem do rurociągu. Zadaniem zasuwy jest połączenie cylindrów roboczych z rurociągiem.

Wahania zasuwy zapewniają pobieranie mieszanki betonowej z kosza zasypowego i tłoczenie go do rurociągu. Kosz zasypowy z mieszadłem zapewnia zasilanie cylindrów roboczych mieszanką betonową. Mieszadło zapewnia jednorodność mieszanki.

Rurociąg z wysięgnikiem

Rurociąg z wysięgnikiem służy do podania mieszanki betonowej w odpowiednie miejsce. Wysięgnik składa się z kilku sekcji i jest obracany poziomo w stosunku do podwozia ciężarówki lub kolumny podporowej (w przypadku wersji stacjonarnej). Siłowniki hydrauliczne umieszczone na maszcie umożliwiają ruch pionowy poszczególnych sekcji wysięgnika.

Układ betonomieszarki

Występuje w pompogruszkach. Jest to bęben z napędem hydraulicznym służący do przewożenia mieszanki betonowej.  Ruch obrotowy bębna zapobiega separacji mieszanki betonowej w czasie transportu. Dodatkowo ułatwia załadunek lub rozładunek (w przypadku zmiany kierunku obracania) bębna.

Podwozie

Podwozie pompy mobilnej musi spełniać wymagania techniczne producenta zabudowy, jak i warunki techniczne i przepisy ruchu drogowego obowiązujące w Polsce. Pompy mobilne traktowane są jako pojazdy specjalne a pompogruszki jako pojazdy ciężarowe typu betoniarka. Wynikają z tego odrębne wymagania dotyczące tachografów, czasy pracy kierowców  itp.

Podsumowanie

Na rynku dostępne jest wiele rodzajów pomp do betonu, dlatego dobór takiej o działaniu odpowiednim do potrzeb danego placu budowy, nie jest trudny. Znajomość działania i budowy każdego z typów pomp do betonu znacznie ułatwia ich odpowiedni wybór.