Funkcja stabilizatora napięcia w sieci elektrycznej

Funkcja stabilizatora napięcia w sieci elektrycznej

Podstawowymi elementami sieci elektrycznej są zawsze źródła napięcia, jego odbiorniki oraz układy przekazujące napięcia czyli to, co zazwyczaj rozumiemy jako samą sieć. Ważnym elementem jest tutaj też stabilizator napięcia, który oczywiście nie będzie pojawiał się zbyt często tylko wtedy, kiedy jest realnie potrzebny. Stabilizator napięcia jest elementem, który często w sieciach pojawia się zaraz przed odbiornikami i jest wbudowany w ich specjalne zasilacze. Ma to miejsce, kiedy urządzenia pracują z innym napięciem niż to, które jest w sieci. Najczęściej jednak urządzenia przystosowane są do typowego napięcia 220-240V.

Czego oczekujemy od stabilizatora napięcia?

Regulator napięcia ma stosunkowo proste, ale bardzo ważny cel. Jest nim zadbanie o to, by napięcie w sieci elektrycznej firmy zawsze wynosiło od 220 dla 240V.

Dlaczego stabilizatory napięcia są potrzebne?

Mogłoby się wydawać, że regulatory prądu nie są specjalnie potrzebne, skoro zapewniają działanie sieci w sposób, w który i tak powinna ona działać. Słowem kluczowym jest tutaj to, że powinna działać z takim napięciem i wszystkie podłączone do niej urządzenia są przygotowane na takie właśnie warunki. A w praktyce pojawiają się skoki napięcia. Każde uszkodzenie sieci lub jakiegokolwiek obecnego w niej odbiornika, a nawet normalne działanie nietypowego odbiornika, może powodować, że napięcie się zmieni chwilowo lub na dłużej. Stabilizatory prądu dają nam pewność, że taka zmiana nie uszkodzi żadnego urządzenia, jak również nie spowoduje jego nieprawidłowej pracy, co mogłoby prowadzić do strat, na przykład w związku z nieprawidłową obróbką elementu w tokarce CNC.